Jdi na obsah Jdi na menu
 


Všemohoucí, věčný Bože, ty jsi nejlepší útočiště v každém nebezpečí a vyslyšíš své děti, když tě uprostřed soužení s vírou prosí; skloň se k nám ve své laskavosti a dej, prosíme, zemřelým věčné odpočinutí, útěchu truchlícím, zdraví nemocným, umírajícím pokoj, těm, kdo pečují o zdraví svých bratří, sílu, ducha moudrosti těm, kdo nám vládnou; a dej nám odvahu přistupovat ke každému vlídně, abychom všichni mohli oslavovat tvé svaté jméno. Amen

 

 


 

Prosby o dary Ducha svatého 

 

Dar moudrosti

Bože, dej mi trochu svého Ducha moudrosti, abych rozpoznal, kde mám ustoupit, a kde mám plnit svůj úkol.


Dar rozumu

Bože, dej mi trochu svého Ducha rozumu, abych poznal, co ode mne chceš, a kdo to se mnou myslí dobře.


Dar dobré rady

Bože, dej mi trochu Ducha rady, abych pomáhal těm, kteří to potřebují a ptají se mne na radu.


Dar síly

Bože, dej mi trochu Ducha síly, abych se odvážil - i proti názoru ostatních - stát při tobě.


Dar umění


Bože, dej mi trochu Ducha vědění, abych se dobře učil a své znalosti abych používal pro radost a užitek ostatních.


Dar zbožnosti

Bože, dej mi trochu Ducha zbožnosti, abych se modlil za druhé a ve všech věcech, i v těch nejmenších, ti důvěřoval.


Dar bázně Boží

Bože, dej mi trochu Ducha bázně Boží, abych s tím, co jsi stvořil, i když se to zdá zlé, zacházel dobře, a abych nic lehkomyslně neničil.