Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB KOLINEC, HLAVŇOVICE, VELHARTICE, ŽELEZNÁ RUDA, ČACHROV
od 1. 6. do 30. 6. 2023 - 26. týden

Den Liturgická slavnost Hodina Bohoslužba
ČT
1. 6.
svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze 16:00 farní kostel sv. Jakuba Staršího Kolinec: ( volná intence )
19:00 Hlavňovice: Ad intencionem deantis

2. 6.
sv. Marcelina a Petra, mučedníků 17:30 Velhartice: ZPOVĚĎ
18:00 Velhartice: ( volná intence )
SO
3. 6.
památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků 15:00 kostel sv. Jana Křtitele Mlázovy: Za + Růženu a Jaroslava Kochmanovy
16:30 Železná Ruda: ZPOVĚĎ
17:00 Železná Ruda: Ad intencionem deantis
NE
4. 6.
SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 08:30 farní kostel sv. Jakuba Staršího Kolinec: Bohoslužba slova
08:30 Hlavňovice: Ad intencionem deantis
10:00 Velhartice: Za P.Zdislava Pešata
11:30 Čachrov: Za Boženu Pojarovou, Annu Ježkovou, Ladislava Jandu a jeho manželku Ludmilu a rodinu Jandovu. 
11:30 Hory Matky Boží: Bohoslužba slova
PO
5. 6.
památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka Dnes mše sv. není
ÚT
6. 6.
sv. Norberta, biskupa 19:00 Hory Matky Boží: ( volná intence )
ST
7. 6.
středa 9. týdne v mezidobí 19:00 Chotěšov: ( volná intence )
ČT
8. 6.
SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ 19:00 Hlavňovice: ( volná intence )

9. 6.
sv. Efréma Syrského, jáhna a učitele církve Dnes mše sv. není
SO
10. 6.
sobota 9. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie 16:30 Železná Ruda: ZPOVĚĎ
17:00 Železná Ruda: ( volná intence )
NE
11. 6.
10. neděle v mezidobí 08:30 farní kostel sv. Jakuba Staršího Kolinec: ( volná intence )
08:30 Hlavňovice: Bohoslužba slova
10:00 Hory Matky Boží: ( volná intence )
11:30 Čachrov: Bohoslužba slova
PO
12. 6.
pondělí 10. týdne v mezidobí Dnes mše sv. není
ÚT
13. 6.
památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve 19:00 Hory Matky Boží: ( volná intence )
ST
14. 6.
středa 10. týdne v mezidobí 19:00 Čachrov: ( volná intence )
ČT
15. 6.
sv. Víta, mučedníka 16:00 farní kostel sv. Jakuba Staršího Kolinec: ( volná intence )
19:00 Hlavňovice: ( volná intence )

16. 6.
slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova Dnes mše sv. není
SO
17. 6.
památka Neposkvrněného srdce Panny Marie 16:30 Železná Ruda: ZPOVĚĎ
17:00 Železná Ruda: ( volná intence )
NE
18. 6.
11. neděle v mezidobí 08:30 farní kostel sv. Jakuba Staršího Kolinec: Bohoslužba slova
08:30 Hlavňovice: Za P. Zdislava Pešata
10:00 Velhartice: Za+Františka a Marii Breuovi a snachu Alenu.
11:30 Čachrov: Za Petra a Annu Kolářovy, dcery Annu, Marii a Barboru a zetě Václava, Václava a Jana.
11:30 Hory Matky Boží: Bohoslužba slova
PO
19. 6.
sv. Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa Dnes mše sv. není
ÚT
20. 6.
úterý 11. týdne v mezidobí 19:00 Hory Matky Boží: ( volná intence )
ST
21. 6.
památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka 19:00 Chotěšov: ( volná intence )
ČT
22. 6.
sv. Paulína Nolánského, biskupa 19:00 Hlavňovice: ( volná intence )

23. 6.
pátek 11. týdne v mezidobí 17:30 Velhartice: ZPOVĚĎ
18:00 Velhartice: ( volná intence )
SO
24. 6.
SLAVNOST NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE 16:30 Železná Ruda: ZPOVĚĎ
17:00 Železná Ruda: ( volná intence )
NE
25. 6.
12. neděle v mezidobí 08:30 farní kostel sv. Jakuba Staršího Kolinec: ( volná intence )
08:30 Hlavňovice: Bohoslužba slova
10:00 Velhartice: ( volná intence )
11:00 kostel sv. Jana Křtitele Mlázovy: ( volná intence )
11:30 Čachrov: Bohoslužba slova
11:30 Hory Matky Boží: ( volná intence )
PO
26. 6.
pondělí 12. týdne v mezidobí Dnes mše sv. není
ÚT
27. 6.
sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učitele církve 19:00 Hory Matky Boží: ( volná intence )
ST
28. 6.
památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka 19:00 Čachrov: ( volná intence )
ČT
29. 6.
SLAVNOST SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ 19:00 Hlavňovice: ( volná intence )

30. 6.
svatých prvomučedníků římských 17:30 Velhartice: ZPOVĚĎ
18:00 Velhartice: ( volná intence )
18:45 Velhartice: CHVÁLY
11:30 mše svatá - Chotěšov pouť (sv. Antonín z Padovy)
11:00 mše svatá - Mlázovy pouť (sv. Jan Křtitel) - celebruje P. A. Pintíř