Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB VELHARTICE, ŽELEZNÁ RUDA, KOLINEC, HLAVŇOVICE, ČACHROV
od 1. 12. do 31. 12. 2023 - 52. týden

Den Liturgická slavnost Hodina Bohoslužba

1. 12.
sv. Edmunda Kampiána, kněze a mučedníka 17:30 Velhartice: ZPOVĚĎ
18:00 Velhartice: Ad intencionem deantis
SO
2. 12.
sobota 34. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie 08:00 Velhartice:
08:30 Velhartice: Ad intencionem deantis
16:30 Železná Ruda: ZPOVĚĎ
17:00 Železná Ruda: ( volná intence )
NE
3. 12.
1. NEDĚLE ADVENTNÍ 08:30 farní kostel sv. Jakuba Staršího Kolinec: Bohoslužba slova
08:30 Hlavňovice: Za rodinu Sádlíkovu
10:00 Velhartice: Za P. Jana Janouška.
11:30 Čachrov: Za Václava a Annu Tomanovy, jejich rodiče a sourozence 
11:30 Hory Matky Boží: Bohoslužba slova  
 
PO
4. 12.
pondělí 1. adventního týdne Dnes mše sv. není
ÚT
5. 12.
úterý 1. adventního týdne 18:00 Hory Matky Boží: Za uzdraveni nemocné rodičky a její dceru
ST
6. 12.
sv. Mikuláše, biskupa 18:00 Chotěšov: Za + P. Jana Janouška manžele Viktorii a Ludvíka Sadlíkovi a celý rod
ČT
7. 12.
památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve 16:00 farní kostel sv. Jakuba Staršího Kolinec: Ad intencionem deantis
18:00 Hlavňovice: Ad intencionem deantis

8. 12.
SLAVNOST PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU 17:30 Velhartice: ZPOVĚĎ
18:00 Velhartice: ( volná intence )
SO
9. 12.
sobota 1. adventního týdne 16:30 Železná Ruda: ZPOVĚĎ
17:00 Železná Ruda: ( volná intence )
NE
10. 12.
2. NEDĚLE ADVENTNÍ 08:30 farní kostel sv. Jakuba Staršího Kolinec: Za Miloslava a Boženu Zahradníčkovy a celý rod
08:30 Hlavňovice: Bohoslužba slova
10:00 Velhartice: Za + Jarmilu Klímovou, manžela Vladislava a vnuka Daniela
11:30 Čachrov: Bohoslužba slova
11:30 Hory Matky Boží: Ad intencionem deantis
PO
11. 12.
pondělí 2. adventního týdne Dnes mše sv. není
ÚT
12. 12.
úterý 2. adventního týdne 18:00 Hory Matky Boží: ( volná intence )
ST
13. 12.
památka sv. Lucie, panny a mučednice 18:00 Čachrov: ( volná intence )
ČT
14. 12.
památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve 18:00 Hlavňovice: ( volná intence )

15. 12.
pátek 2. adventního týdne 17:30 Velhartice: ZPOVĚĎ
18:00 Velhartice: Za + Arnošta Janouška.
SO
16. 12.
sobota 2. adventního týdne 16:30 Železná Ruda: ZPOVĚĎ
17:00 Železná Ruda: ( volná intence )
NE
17. 12.
3. NEDĚLE ADVENTNÍ (Gaudete) 08:30 farní kostel sv. Jakuba Staršího Kolinec: Bohoslužba slova
08:30 Hlavňovice: Za + P. Zdislava Pešata
10:00 Velhartice: Za Věru Ernestovou
11:30 Čachrov: Za rodinu Pokorných 
11:30 Hory Matky Boží: Bohoslužba slova  
 
PO
18. 12.
18. prosince Dnes mše sv. není
ÚT
19. 12.
19. prosince 18:00 Hory Matky Boží: ( volná intence )
ST
20. 12.
20. prosince 18:00 Chotěšov: ( volná intence )
ČT
21. 12.
sv. Petra Kanisia, kněze a učitele církve 16:00 farní kostel sv. Jakuba Staršího Kolinec: ( volná intence )
18:00 Hlavňovice: ( volná intence )

22. 12.
22. prosince 17:30 Velhartice: ZPOVĚĎ
18:00 Velhartice: Za+ P. Zdislava Huberta Pešata
SO
23. 12.
23. prosince 16:30 Železná Ruda: ZPOVĚĎ
17:00 Železná Ruda: ( volná intence )
NE
24. 12.
Štědrý den 08:30 farní kostel sv. Jakuba Staršího Kolinec: ( volná intence )
08:30 Hlavňovice: Bohoslužba slova
10:00 Velhartice: Za+Alenu Breuovou, Františka a Marii Breuovy a Alenu Janouškovou.
11:30 Čachrov: Bohoslužba slova
11:30 Hory Matky Boží: ( volná intence )
16:00 Železná Ruda: ( volná intence )
21:00 Velhartice: Půlnoční mše - vigilie slavnosti Narození Páně.
22:00 farní kostel sv. Jakuba Staršího Kolinec: ( volná intence )
PO
25. 12.
SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ 08:30 farní kostel sv. Jakuba Staršího Kolinec: Bohoslužba slova
08:30 Hlavňovice: ( volná intence )
10:00 Velhartice: ( volná intence )
11:30 Čachrov: ( volná intence )
11:30 Hory Matky Boží: Bohoslužba slova
ÚT
26. 12.
svátek sv. Štěpána, prvomučedníka 08:30 farní kostel sv. Jakuba Staršího Kolinec: ( volná intence )
08:30 Hlavňovice: Bohoslužba slova
10:00 Velhartice: ( volná intence )
11:30 Čachrov: Bohoslužba slova
11:30 Hory Matky Boží: ( volná intence )
ST
27. 12.
svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty 18:00 Čachrov: ( volná intence )
ČT
28. 12.
svátek sv. Mláďátek, mučedníků 18:00 Hlavňovice: ( volná intence )

29. 12.
sv. Tomáše Becketa, biskupa a mučedníka 17:30 Velhartice: ZPOVĚĎ
18:00 Velhartice: ( volná intence )
18:45 Velhartice: CHVÁLY
SO
30. 12.
nezávazná památka sobota oktávu Narození Páně 16:30 Železná Ruda: ZPOVĚĎ
17:00 Železná Ruda: ( volná intence )
NE
31. 12.
svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 10:00 Velhartice: Poděkování za milosti v končícím se roku 2023 s prosbou o požehnání do roku 2024
11:00 Velhartice: FARNÍ DEN

Letos připadá Štědrý den 24. 12. na 4. neděli adventní. V mnoha farnostech to bude znamenat souběh několika dopoledních nedělních bohoslužeb ze 4. neděle adventní a bohoslužeb z vigilie Narození Páně. Jelikož je neděle základním dnem pro křesťanské shromáždění a věřícím má být dána možnost slavení bohoslužby ze 4. neděle adventní, může být v tomto případě řešením konání bohoslužeb v sobotu večer. Pro všechny svěřené farnosti by pak měl kněz sloužit alespoň jednu mši svatou v neděli dopoledne. Tam, kde tomu nebrání kapacitní důvody kostela, je vhodné zvážit snížení počtu obvyklých nedělních bohoslužeb, nebo naopak bohoslužeb štědrovečerních. V případě, že to vyžaduje pastorační situace, může každý kněz tento den výjimečně slavit čtyři mše svaté. Při stanovení vhodného pořadu bohoslužeb 24. prosince je potřeba vzít v úvahu, že: pro odpolední bohoslužby 24. 12. se bere formulář z vigilie Narození Páně, věřící se mají účastnit mše sv. jak o 4. neděli adventní, tak o slavnosti Narození Páně, což je dobré jim vhodným způsobem připomenout.