Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ČACHROV, VELHARTICE, KOLINEC, ŽELEZNÁ RUDA, HLAVŇOVICE
od 1. 5. do 31. 5. 2024 - 22. týden

Den Liturgická slavnost Hodina Bohoslužba
ST
1. 5.
sv. Josefa dělníka 10:00 Čachrov: Za P. Antonina Prokeše a jeho rodinu
ČT
2. 5.
památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve Dnes mše sv. není

3. 5.
svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů 17:30 Velhartice: Adorace   Příležitost ke svátosti smíření přede mší svatou
18:00 Velhartice: ( volná intence )
SO
4. 5.
sobota 5. velikonočního týdne 08:00 Velhartice: Adorace
08:30 Velhartice: Poděkování za 10 let společného života a požehnání do dalších let.
15:00 kostel sv. Jana Křtitele Mlázovy: Za + Václava Žižku a jeho rodinu a rodinu Rajtmajerou a Javorských
17:00 Železná Ruda: Za farníky
NE
5. 5.
6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 08:30 Hlavňovice: Ad intencionem deantis
10:00 Velhartice: Ad ontencionem deantis
11:30 Čachrov: Za rodinu Ježkovu
PO
6. 5.
sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka Dnes mše sv. není
ÚT
7. 5.
úterý 6. velikonočního týdne 19:00 Hory Matky Boží: Ad intencionem deantis
ST
8. 5.
Panny Marie, Prostřednice všech milostí 10:00 Chotěšov: Za + Stanislava Hosnedla, Vojtecha Suka, Karla Veita a Radku Pangrácovou a za + Václava Šebelíka, manželku a celé rody
ČT
9. 5.
SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ 19:00 Hlavňovice: Ad intencionem deantis

10. 5.
pátek 6. velikonočního týdne (začíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha Svatého) 17:30 Velhartice: Adorace   Příležitost ke svátosti smíření přede mší svatou
18:00 Velhartice: Ad intencionem deantis
SO
11. 5.
sobota 6. velikonočního týdne 15:00 Javorná: Za osadliky
17:00 Železná Ruda: Na úmysl dárce
NE
12. 5.
7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 08:30 Velhartice: Za rodiče Zahálkovi a Kolářovi
10:00 Hlavňovice: Za farníky
11:30 Hory Matky Boží: Za Stanislava Potužáka, manželku a sourozence
PO
13. 5.
Panny Marie Fatimské Dnes mše sv. není
ÚT
14. 5.
svátek sv. Matěje, apoštola 19:00 Hory Matky Boží: Za požehnání
ST
15. 5.
středa 7. velikonočního týdne 19:00 Čachrov: Ad intencionem deantis
ČT
16. 5.
svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka 16:00 farní kostel sv. Jakuba Staršího Kolinec: Za + Marii Krýslovou a manžela
19:00 Hlavňovice: Za + Ludmilu Švecovou

17. 5.
pátek 7. velikonočního týdne 17:30 Velhartice: Adorace   Příležitost ke svátosti smíření přede mší svatou
SO
18. 5.
sv. Jana I., papeže a mučedníka 17:00 Železná Ruda: Da intencionem deantis
NE
19. 5.
SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO 08:30 farní kostel sv. Jakuba Staršího Kolinec: Za + Václava Sejpku
10:00 Velhartice: Za rodiče Zahálkovi, Kolářovi, syna Karla a dcery Marii a Pavlu
11:30 Čachrov: Za manžele Tomanovy
PO
20. 5.
památka Panny Marie Matky Církve Dnes mše sv. není
ÚT
21. 5.
sv. Kryštofa Magallanese, kněze, a jeho druhů, mučedníků 19:00 Hory Matky Boží: Ad intencionem deantis
ST
22. 5.
sv. Rity z Cascie, řeholnice 19:00 Chotěšov: ( volná intence )
ČT
23. 5.
svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze 19:00 Hlavňovice: ( volná intence )

24. 5.
připomínka den modliteb za církev v Číně 17:30 Velhartice: Adorace   Příležitost ke svátosti smíření přede mší svatou
18:00 Velhartice: ( volná intence )
SO
25. 5.
sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve, nebo sobotní památka Panny Marie 17:00 Železná Ruda: ( volná intence )
NE
26. 5.
SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 08:30 farní kostel sv. Jakuba Staršího Kolinec: Za + Marii a Antonína Novákovy
10:00 Velhartice: Za +Zdislava Pešata.
11:30 Hory Matky Boží: ( volná intence )
PO
27. 5.
sv. Augustina z Canterbury, biskupa Dnes mše sv. není
ÚT
28. 5.
úterý 8. týdne v mezidobí Dnes mše sv. není
ST
29. 5.
sv. Pavla VI., papeže Dnes mše sv. není
ČT
30. 5.
slavnost Těla a Krve Páně Dnes mše sv. není

31. 5.
svátek Navštívení Panny Marie Dnes mše sv. není
15:00 mše svatá - Malonice pouť (sv. Jan Nepomucký)
10:00 mše svatá - Hlavňovice pouť (sv. Jan Nepomucký)
POŘAD BOHOSLUŽEB I V APLIKACI
FARNOST DO KAPSY