E - SBÍRKY

E - SBÍRKY

 

E - SBÍRKY

Nabídka možnosti přispět na účty jednotlivých farností formou online. Příspěvky budou použity na provoz farností, opravy, údržbu atd. Srdečné Pán Bůh zaplať!

Do poznámky pro příjemce, prosím, uveďte účel příspěvku: E-SBÍRKA

 

ŘKF  VELHARTICE

5595109349 /0800

fil.     HORY MATKY BOŽÍ

5595109349 /0800  (VS 01)

ŘKF  HLAVNOVICE

5595116389 /0800

ŘKF Hlavňovice VARHANY

6641181339/0800

ŘKF  ČACHROV

5595165359 /0800

fil.     JAVORNÁ

5595165359 /0800  (VS 01)

ŘKF  ŽELEZNÁ RUDA

5595121399 /0800

ŘKF  KOLINEC

821371319/0800

Velhartice oprava kostela

20001-5595109349/0800