Spolčo pro děti

Spolčo pro děti

KDY: každý pátek od 16,30 hodin

KDE: na faře ve Velharticích

 

Setkání probíhají pod vedením Mgr. Jiřího Kopelenta. Po spolču možnost účasti na mši sv. od 18 hodin.

 

Společenství Modlitby matek (MM)

 

Vzniklo v Anglii a rozšířilo se do celého světa.

Spiritualita MM je založená na úplném odevzdaní se a na odevzdání celých svých rodin do rukou Božích.

Ve Velharticích toto společenství vzniklo v roce 2019. Tvoří ji jedna skupina maminek, ale doufáme, že se během času rozroste a vytvoří se další nová společenství.

Společenství MM se schází jednou týdně v domácnosti některé členky společenství. Kromě toho jednou za čtvrtletí se uskutečňuje tzv. triduum. Jde o intenzivní třídenní modlitby. Vždy v pátek, sobotu a neděli ve farním kostele. Datum a úmysly jsou stejné a jsou stanoveny pro všechny společenství MM na celém světě.

Základem Tridua je adorace před Nejsvětější Svátostí ukončena obětí mše svaté. Každý den má jiný úmysl modliteb. V pátek odprošujeme Pána Boha za všechny naše hříchy, v sobotu svěřujeme do Božích rukou všechny ty, kdo ublížili našim dětem a našim rodinám a v neděli děkujeme Bohu za všechna obdržená dobrodiní.

Při každém setkání společenství MM, nevyjímaje Tridua, se spojujeme se všemi skupinkami modlících se matek na celém světě.