Svátost biřmování

Svátost biřmování

Svátost biřmování je přijetím pečeti darů Ducha svatého, aby křesťan vydával svědectví o své víře.

 

Podmínky:

věk alespoň patnáct let

křest

kmotr – již biřmovaný

dostatečná příprava

Svátost biřmování se v naší farnosti uděluje jednou za čas po vyhlášení v kostele. Příprava ke svátosti probíhá ve skupinách pod vedením kněze. Začátek přípravy je vždy ohlášen předem.