Jdi na obsah Jdi na menu
 


BOHOSLUŽBY

Milí farníci,

vzhledem k tomu, že do správy velhartické farnosti přibude od srpna ještě i farnost Kolinec, bylo nezbytné provést úpravu časů mší svatých. Ve změněných časech se budou mše svaté konat již od července, aby byla možnost si na změnu zvyknout. Po dlouhých úvahách a po konzultacích s farníky rozhodl P. Robert Paruszewski následovně:

 

Pořad nedělních mší svatých ve farnostech: Čachrov, Hlavňovice, Kolinec a Velhartice

 

    

 

1. neděle v měsíci

 

2. neděle v měsíci

 

3. neděle v měsíci

 

4. neděle v měsíci

 

5. neděle v měsíci

Farní den

 

  8:30

 

 

Hlavňovice

 

Kolinec B.S.

 

 

Hlavňovice B.S.

 

Kolinec

 

Hlavňovice

 

Kolinec B.S.

 

Hlavňovice B.S.

 

Kolinec

 

 

 

 

10:00

 

Velhartice

 

Velhartice

 

 

Velhartice

 

 

Velhartice

 

 

Velhartice

 

 

 

11:30

 

Hory Matky Boží B.S.

 

Čachrov

 

 

Hory Matky Boží

 

Čachrov B.S.

 

 

Hory Matky Boží B.S.

 

Čachrov

 

 

Hory Matky Boží

 

Čachrov B.S.

 

 

 

 

 

 

 

 

B.S.   bohoslužba slova

 

Září 2021

 

Sobota 04.09.

Železná Ruda             10:00 (Panny Marie Pomocné)

 

Neděle 05.09.

Hlavňovice                   8:30

Velhartice                   10:00

Čachrov                      11:30

 

Sobota 11.09.

Železná Ruda             17:00

 

Neděle 12.09.

Kolinec                         8:30

Velhartice                   10:00 (pouť Narození Panny Marie)

Hory Matky Boží       11:30 (pouť Jména Panny Marie)

Lešišov                       11:00 (pouť Jména Panny Marie; P. Wirth)

 

Sobota 18.09.

Velhartice „Na Šlajfu“    15:00 (pouť sv. Ludmila)

Železná Ruda                  17:00

 

Neděle 19.09.

Hlavňovice                  8:30

Velhartice                    10:00

Čachrov                      11:30

Horní Staňkov            15:00 (pouť sv. Hildegarda)

 

Sobota 25.09.

Železná Ruda        10:30 (uvítání ve farním kostele a mše sv. v kapli sv. Anny)

 

Neděle 26.09.

Kolinec                       8:30

Velhartice                   10:00

Hory Matky Boží        11:30

Ujčín                           11:00 (pouť sv. Václav; P. Wirth)

Jindřichovice              13:00 (pouť sv. Václav)

 

Úterý 28.09.

Čachrov                      10:00 (pouť sv. Václav)

 

 

Mše sv. během týdne letní doba

 

pondělí

úterý

středa

čtvrtek

pátek

sobota

Hory M. B.

 

19:00

 

 

 

 

Chotěšov

lichý týden

 

 

19:00

 

 

 

Čachrov

sudy týden

 

 

19:00

 

 

 

Hlavňovice

 

 

 

19:00

 

 

Velhartice

 

 

 

 

18:00

 

Železná Ruda

 

 

 

 

 

17:00

 

Mše sv. během týdne zimní doba

 

pondělí

úterý

středa

čtvrtek

pátek

sobota

Hory M. B.

 

18:00

 

 

 

 

Chotěšov

lichý týden

 

 

17:00

 

 

 

Čachrov

sudy týden

 

 

17:00

 

 

 

Hlavňovice

 

 

 

18:00

 

 

Velhartice

 

 

 

 

17:00

 

Železná Ruda

 

 

 

 

 

17:00

 

 

ABYCHOM MĚLI JASNO…

Slavení je jedním ze základních projevů křesťanského života. Liturgická oslava je jeho pramenem a vrcholem zároveň. Každé slavení je cenné, ale nemusí být jedno jako druhé.


Zasvěcenými svátky (dny, v nichž je katolický křesťan vázán povinností účastnit se mše jako v neděli) jsou slavnost Narození Páně (25. 12.) a slavnost Matky Boží, Panny Marie (1. 1.). V tyto dny je účast na mši svaté povinná.

 

Dále jsou ke stejnému způsobu slavení církví vyjmenovány tzv. doporučené svátky:

Zjevení Páně (6. 1.)

sv. Josef (19. 3.)

Nanebevstoupení Páně (40 dní po Velikonocích)

Těla a krve Páně (61 dní po Velikonocích)

sv. Petra a Pavla (29. 6.)

Nanebevzetí Panny Marie (15. 8.)

Všech svatých (1. 11.)

Neposkvrněné početí Panny Marie (8. 12.)

 

DEN PRACOVNÍHO KLIDU

V praxi to znamená, že zcela srovnatelný s nedělí je pouze ten den, na který připadá také pracovní klid, což jsou jen první dvě zmíněné slavnosti (Narození Páně (25. 12.) a Matky Boží, Panny Marie (1. 1.).

Dalšími dny, které nabízejí tuto výhodu, kdy se setkává církevní slavení se státním svátkem, jsou slavnost sv. Cyrila a Metoděje a slavnost sv. Václava. Povinná účast na mši svaté v tyto dny není, ale pro toho, kdo miluje Boha, církev i sebe, je to o důvod víc se bohoslužby zúčastnit.


FYZICKÁ A DUCHOVNÍ PŘÍTOMNOST

Pro účast na mši svaté je potřebná jak přítomnost fyzická, tak duchovní. Kdo na mši opravdu nemůže přijít, ale poslouchá ji v rádiu nebo sleduje v televizi, uskutečňuje tím touhu účastnit se slavení mše sobě přiměřeným způsobem. To se doporučuje spojit s tzv. „duchovním“ přijímáním. Ve slavení svátosti smíření je později vhodné tuto skutečnost zmínit.

A kdo je omluven z účasti na mši?

Pokud věřící toto své právo a povinnost nevyužívá, pak je třeba se ptát po důvodech. Jsou omluveni ti, kteří se nemohou fyzicky zúčastnit kvůli nemoci, cestování ve ztížených podmínkách, zajetí anebo z rozumných a vážných důvodů (například podlomené zdraví a rekonvalescence, noční a směnný provoz, celodenní provoz, velká vzdálenost kostela, napjatá rodinná situace, jiné nutné a neodkladné záležitosti apod.). Proviňuje se ten, kdo zanedbává sváteční mši svatou (nebo není přítomen na některé její části) bez důvodu nebo z malicherné příčiny.

Památky a nezávazné památky jsou připomínkami událostí či světců, jejich slavení závazné není.