Jdi na obsah Jdi na menu
 

NAPIŠTE NÁM...

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Poděkování

(halova.miloslava@seznam.cz, 20. 12. 2015 15:10)

Vážený otče,
děkuji Vám za požehnání nemocných.Neumíte si představit můj klid v duši a víru, že operace dopadne dobře.
Jsem doma už ve své postýlce, úměrmě pohyblivá ,s nadějí všeho dobrého.
V úterý vyndají stehy a na půlnoční bych si ráda zazpívala GLORIA.
Věřím,že mně Pán pomůže a bude provázet.Vy jste byl prostředníkem.Děkuji a pomodlím se za Vás.Vděčná M.Hálová,Kolinecodpustky

(augustin, 4. 11. 2015 20:49)

V poradu bohosluzeb mate zminku o dusickovem tydnu , ze vyjimku o dobe k ziskani odpustku v CR udelil v roce 2012 papez Frantisek. No on byl zvolenej v roce 2013. P. Augustin

Re: odpustky - přesné znění článku i s odkazem

(Farnost Velhartice - S. Rybářová, 5. 11. 2015 11:56)

Plnomocné odpustky lze letos získat už týden před "dušičkami". Je-li vážný důvod.
22. 10. 2012
Vatikán vyhověl prosbě českých a moravských biskupů, odpustky je možné získat už od 25. října.
Plnomocné odpustky, tedy prominutí časných trestů za odpuštěné hříchy, uzdravení jejich následků, mohou věřící v České republice pro duše v očistci nově získat už v týdnu před Památkou věrných zemřelých. A to v případě, že v obvyklé době od 2. do 8. listopadu nemohou z vážných dlvodů navštívit hřbitovy.
Apoštolská penitenciárie (jeden ze tří tribunálů římské kurie, který má na starost odpustky) udělila českým a moravským diecézím výjimku na žádost místních biskupů. Letos a v následujících sedmi letech je tedy možné získat pro zemřelé plnomocné odpustky vždy už od 25. října.
K obvyklým podmínkám - svatá zpověď, přijetí eucharistie, modlitba na úmysl Svatého otce a návštěva hřbitova - však pro toto období přibyla podmínka nová: vážný důvod, pro který věřící nemůže získat odpustky v obvyklé době.

http://www.bihk.cz/aktuality/zpravy/2250-plnomocne-odpustky-lze-letos-ziskat-uz-tyden-pred-dusickami.-je-li-vazny-duvod.html

Tímto se omlouvám za mylnou informaci, že toto "privilegium " pro ČR udělil papež František.

informace o činnosti

(Hana, 4. 8. 2015 23:20)

Dobrý den, ráda bych se zůčastnila různých akcí, které pořádá farnost /pouť ke sv.Anně,apod. Protože nechodím do kostela, tyto informace nemám. Kde je mohu najít? Děkuji a přeji hezký den.

Re: informace o činnosti

(Farnost Velhartice, 8. 8. 2015 13:59)

Seznam poutí na celý kalendářní rok a aktuální rozpis bohoslužeb je pravidelně aktualizován a najdete ho v rubrice "BOHOSLUŽBY".
Přeji hezký den.
Rybářová Simona

moudrá slova od Sv. Otce

(Bratr Norbert, 7. 7. 2015 12:07)

PAPEŽ: NE DOŽIVOTNÍM LÍDRŮM V CÍRKVI, JEDINÝ NENAHRADITELNÝ JE DUCH SVATÝ
Papež František se včera na Svatopetrském náměstí setkal s asi 35 tisíci věřících, kteří se hlásí k Hnutí charismatické obnovy. Dvakrát se Bergoglio zeptal shromáždění, kdo je jediný nenahraditelný v církvi. Odpověď: „Duch svatý“. Dále se zeptal, kdo je jediný Pán: „Ježíš Kristus“. Nakonec upozornil: „Lídři, které raději nazývám služebníky, se považují za nenahraditelné. Pokušení považovat se za nenahraditelné ve službě přichází od démona. Jenže to tak není. Je dobře, aby všechny služby v církvi měly (určitou) lhůtu. Doživotní lídři neexistují. To se děje v zemích, kde je diktatura. Jediný nenahraditelný v církvi je Duch svatý a jediný Pán je Ježíš Kristus.“

Členy hnutí také varoval před pokušením peněz -„Ďábel přichází vždy skrze peněženky, to jsou jeho vchodové dveře“ a moci - „Z kolika lídrů se stanou pávi? Moc tě vede k marnivosti! A také se cítíš schopen udělat cokoli“.

Papež dále žádal Hnutí charismatické obnovy, aby pokračovali ve své pomoci chudým a potřebným, v jednotě v různosti. Dotkl se i tématu jednoty křesťanů. Rozdělení křesťané jsou pohoršením, jsou „proti-svědectvím“. Papež se takto modlil: „Pane Ježíši, Ty jsi prosil pro nás všechny o milost jednoty v této Církvi, která je Tvá, není naše. Dějiny nás rozdělily. Ježíši, pomoz nám jít po cestě jednoty nebo této usmířené různosti. Pane, Ty vždy činíš, co jsi slíbil, dej nám jednotu všech křesťanů.“ Pak pokračoval: „Jednota křesťanů je dílem Ducha svatého a musíme se modlit společně. Duchovní ekumenismus, ekumenismus modlitby. 'Otče, mohu se já modlit s evangelíkem, s pravoslavným nebo s luteránem? Musíš, musíš: přijali jste stejný křest“. Pak Bergoglio připomněl aktuální situaci, kdy nás mučedníci všechny sjednocují v „ekumenismu krve“. „Pokud nás nepřítel sjednocuje ve smrti, kým jsme my, abychom se oddělovali za života? Nechme vejít Ducha svatého, modleme se, abychom šli vpřed všichni společně.“

čtení které pohladí

(Bratr Norbert, 5. 6. 2015 8:48)

Dnes je katolický svátek Těla a Krve Páně
Uchování a adorování eucharistie je problematické z ekumenických i praktických důvodů

Teologie a duchovní texty / Jan Kirschner / 4. června 2015
Dnes je katolický svátek Těla a Krve Páně
Kněz s monstrancí v průvodu o Slavnosti Těla a krve Páně
Autor: Wikipedia.org
Slavnost Těla a Krve Páně, lidově Boží Tělo je svátek římskokatolické církve, kterým se zdůrazňuje reálná přítomnost Ježíše Krista v eucharistii. Podle nauky římských katolíků dochází při slavení eucharistie k transsubstanciaci (přepodstatnění) obětovaného chleba a vína v Tělo a Krev Ježíše Krista. Mnohé další církve, včetně těch protestantských, též věří v přítomnost Krista v eucharistii, ale toto učení nemají dogmatizováno a tak filosoficky popsáno jako římští katolíci. Spory o pochopení eucharistie jsou tak dnes často již méně silné a ekumenicky problematičtější otázkou může být pojetí tzv. apoštolské posloupnosti kněze nebo jinak nazvané osoby, která předsedá slavení liturgie.
Slavení svátku může být provázeno nápadnou zvyklostí, kdy z kostela vychází průvod, v němž je nesena hostie ve zdobené monstranci, a na předem určených místech (náměstí, sochy svatých, morové sloupy apod.) se konají krátké pobožnosti. Wikipedie uvádí, že místa k zastavení bývají většinou čtyři, jak níže potvrzuje popis dnešního procesí na arcibiskupském náměstí v Praze.
Letos je tato slavnost hlavním dnem příprav Národního eucharistického kongresu. Jde o první akci tohoto druhu konanou v České republice. O jeho vyhlášení rozhodla Česká biskupská konference v červenci 2014 a jeho vyvrcholením bude sympózium, které se má uskutečnit od 15. do 17. října v Brně, se závěrečnou liturgii na Zelném trhu.
Podle webových stránek pražského arcibiskupství k oslavě slavnosti Těla a Krve Páně zve pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka všechny kněze, jáhny, řeholníky, řeholnice, rodiny s dětmi i všechen Boží lid v městě Praze. Od 17.00 hodin bude sloužit v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha eucharistickou bohoslužbu a po ní bude následovat tradiční eucharistické procesí. To půjde z katedrály kolem Hradčanského náměstí s prvním oltářem u Arcibiskupského paláce, druhým u kanovnické rezidence čp. 7 (ten připravila arcidiecézní mládež a zastavení zpěvem doprovodí schola s názvem „Kapři“). Třetí oltář bude na Karmelu sv. Josefa a průvod bude zakončen čtvrtým oltářem v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha.
Slavnost Těla a krve Páně (až do Druhého vatikánského koncilu nazývaná „Božího těla“) se v katolické církvi slaví ve čtvrtek po slavnosti Nejsvětější Trojice. Svátek zavedl v roce 1264 papež Urban IV. Roku 1314 byl potvrzen Klementem V. V celé církvi se zvyk putovat v procesí s Nejsvětější svátostí rozšířil od 15. století.
Za první Československé republiky byla tradice těchto procesí velmi živá a svátek Božího těla byl i státním svátkem. Vzhledem k povinné výuce náboženství na obecných i měšťanských školách byl i určitým vyvrcholením každého školního roku. Tradice průvodů na veřejnosti byla potlačena po roce 1948 v celém tehdejším Československu v období tzv. reálného socialismu, kdy bylo zakázáno vycházet mimo kostel. K obnově eucharistických procesí došlo až po roce 1989 nebo i později (v Praze například až v roce 2004).
Z ekumenického hlediska se jedná o problematický svátek, protože většina nekatolických církví, ale i pravoslavní hostie nebo kvašený chléb neuchovávají k adoraci, ale snaží se vše spotřebovat během konání bohoslužby nebo po jejím konci. V prvních staletích křesťanství se eucharistie uchovávala mimo bohoslužbu převážně jen pro potřeby nemocných. Důvodem pro neuchovávání hostií u mnoha církví, včetně pravoslavných, je i používání kvašeného chleba pro slavení eucharistické bohoslužby. Ten dlouhodobě uchovávat nelze a tak pravoslavný svět v podobné formě, jako katolíci adorují hostii v monstranci nebo svatostánku, uctívá ikony.

procesí

(Tvrzníková, 18. 5. 2015 8:42)

Dobrý den.
Byli byste taklaskaví a sdělili mi termíny procesí , která podniká Vaše farnost během července, srpna, září.
Děkuji velmi.
E. mail: jarunkat@email.cz
Tel:607911212

pouť ve Chvalšovicích

(Hana, 7. 5. 2015 12:26)

Prosím o sdělení, kdy je pouť ve Chvalšovicích .
Děkuji a přeji hezký den.

Re: pouť ve Chvalšovicích

(Farnost Velhartice, 8. 5. 2015 12:04)

Přehled všech poutí v tomto roce je průběžně aktualizován a najdete ho ke stažení v rubrice "Bohoslužby".

Návštěva

(Helena Krejčová, 19. 4. 2015 15:00)

Dobrý den,
13.10. bychom rádi navštívili Velhartice, jsme v jednání s hradem o jeho mimořádné prohlídce.
Rádi bychom se podívali i do kostela na náměstí.
Velice by nás potěšilo, kdyby jste nám to umožnili. Jsme skupina turistů ze Štětí a přijedou nás dva autobusy.
Děkujeme a přejeme příjemné jarní dny.
za TK Štětí
Helena Krejčová - předseda klubu
774260737
krejcovak@seznam.cz

Re: Návštěva

(Farnost Velhartice, 8. 5. 2015 11:59)

Dobrý den. Protože je termín vaší návštěvy Velhartic ještě daleko, kontaktujte mě, prosím, ještě koncem září na tel. čísle 777 179 082. Děkuji.
P. V. Zboroň

K zamyšlení

(Marie Zdislava, 16. 3. 2015 23:43)

Peří ve větru
Jedna stará židovská pověst výstižně znázorňuje, proč je tlachání nebezpečné. Pověst má různé podoby, ale v zásadě má následující děj.
Jistý člověk chodil po městě a pomlouval jednoho moudrého muže. Později svého jednání litoval a šel toho muže poprosit o odpuštění. Slíbil, že udělá všechno proto, aby svou chybu napravil. Moudrý muž mu řekl, aby šel, vzal péřový polštář, roztrhl ho a vyhodil peří do větru. Pomlouvače to sice překvapilo, ale moudrého muže poslechl. Pak se za ním vrátil a zeptal se:
„A teď jsi mi odpustil?“
„Nejprve jdi a všechno peří posbírej,“ odpověděl moudrý muž.
„Ale to přece nejde, vždyť vítr ho roznesl široko daleko!“
„Stejně nemožné je napravit škodu, kterou jsi svými slovy napáchal,“ řekl moudrý muž.
Jaké z toho plyne poučení? Svá slova nemůžeme vzít zpět a může se stát, že škoda, kterou jsme tak napáchali, se nedá napravit. Než tedy o někom něco řekneme, je moudré pamatovat na to, že vlastně budeme házet peří do větru.

Odkaz na diskutovaný článek

(farnost Velhartice, 3. 1. 2015 14:39)

Aby byli jak se říká "v obraze" i ostatní, přikládám odkaz na diskutovaný článek papeže Františka zveřejněný na české sekci radia Vaticana.

http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=21255

Protože se v textu jasně píše "Petrův nástupce se zamýšlel nad římskou kurií", je zřejmé, komu je tato homilie určená, tudíž nerozumím panu Parmskému(?), jak se týká naší farnosti. Budu velmi vděčná, pokud svou připomínku nějak podrobněji vysvětlí. Děkuji.

odezva na prosbu

(farnost Velhartice, 28. 12. 2014 18:23)

Vážený pane Parmský...Lhotský, nebo Koloději? Kolikpak jmen se ještě skrývá za jednou jedinou IP adresou, co myslíte?
Člověk může skrýt svou identitu, ale svůj pro něj typický projev skryje jen velmi těžko. Nedalo mi to a Váš příspěvek, respektive jeho úvod, jsem si několikrát přečetla a pochopila, že jistá podobnost s jinými staršími příspěvky na těchto webových stránkách není náhodná.
Podle stylizace textu usuzuji, že máte nějaký vnitřní problém s farností (potažmo s jejím farářem) a tak máte neustále potřebu ho nějakým způsobem napadat. Čemu ale nerozumím - proč se skrýváte za smyšlená jména. Pokud je to Váš názor, měl byste si za ním stát, nestydět se za něj a obhájit si ho (např. v osobním dialogu). Návštěvní kniha neslouží k vyřizování jakýchkoliv osobních invektiv, ale provozním záležitostem farnosti. Věřím, že najdete odvahu a k celé záležitosti se postavíte jako muž a dáte ji co nejdříve do pořádku.
Přeji pěkný a požehnaný čas.
Rybářová Simona

prosba

(J.Parmský, 27. 12. 2014 11:10)

Vážená paní správkyně,
zeptejte se prosím duchovního správce jestli by nemohlo být v kostelích, které spravuje vyvěšen článek Papeže Františka FRANTIŠEK KÁRÁ "DUCHOVNÍHO ALZHEIMERA" KURIE. Jsem přesvědčen o tom, že se to týká nejen kurie ale celé církve potažmo i ty naši farnosti. Raději celý článek přikládám s pozdravem J. Parmský
Ještě nikdy si svrchovaný pontifik nedovolil tak přísný proslov ke svému domu, píše fr. deník Le Monde. Papež František v pondělí 22. prosince vyjmenoval "katalog" patnácti nemocí, které ohrožují vysoký klérus a zvláště kurii (vedení církve), mezi nimi světskost, hyperaktivitu, rivalitu, klepy, pomluvy, svár.

Ve svém výročním proslovu k členům kurie, proneseném ve slavnostním prostředí Klementinského sálu ve Vatikánu, papež své posluchače vyzval k "opravdovému zpytování svědomí." Poté co krátce poděkoval kardinálům a biskupům za službu v uplynulém roce, řekl, že jako "každé lidské tělo", kurie trpěla "nevěrností" evangeliu a ohrožovaly ji "nemoci".

Svoji diagnózu vyjádřil ráznými šokujícími výrazy: "duchovní Alzheimer", "mentální a spirituální fosilizace", "kamenná srdce", "terorismus pomluv", "existenciální schizofrenie", "falešný narcismus", "plánování jak účetní", "rivalita pro slávu", "obličeje jak na pohřbu", "orchestr, který vydává falešné tóny"...Vyzval biskupy a kardinály, aby dovolili "Duchu svatému", aby inspiroval jejich činy a zdůraznil, že "uzdravení je plodem uvědomění si nemoci".
Je tu vždy pokušení "cítit se nesmrtelní", poznamenal papež a navrhl prelátům, aby si zašli na hřbitov, kde "je tolik lidí, kteří se cítili nepostradatelní". Le Monde se domnívá, že papež měl namysli různé kardinály v důchodu, kteří bydlí ve Vatikánu a pokračují v uplatňování svého vlivu. Také jim poradil – on, který si nikdy nebere dovolenou – aby se vyhnuli nemoci hyperaktivity jako ti, "kdo se schovávají pod úřední spisy".

Někteří další "jsou totálně závislí na svých vášních, choutkách a mániích, staví kolem sebe zdi a stávají se tak pořád více otroky model", zdůraznil. Aniž by zmínil nějakého konkrétního viníka, pokračoval: "Kněží jsou jako letadla. Objeví se na prvních stránkách (tisku), když spadnou".

Kritizoval zvláště pomlouvání, které může být kladeno na roveň "chladnokrevné vraždy". Připomněl jeden případ, který se stal před časem ve Vatikánu, kdy "jeden kněz volal novináře, aby jim vyprávěl nebo si vymýšlel soukromé věci o svých spolubratrech. Důležité pro něj bylo, aby se dostal na přední stránku novin a cítil se mocný, chudinka!".

Po této promluvě, která byla přijata jako studená sprcha, papež František pozdravil po jednom všechny kardinály. Atmosféra byla tíživá navzdory předstírané přívětivosti, píše Le Monde.

V obrovské aule Pavla VI. pak papež naopak nastolil velmi slavnostní atmosféru při druhém setkání, tentokrát s vatikánskými zaměstnanci a jejich rodinami. Vzdal úctu oněm "neviditelným", kteří umožňují každodenní chod Vatikánu.

František, který dal mnohokrát najevo, že se cítí být "antiklerikálem", započal od svého zvolení v březnu 2013 hlubokou reformu kurie, která se potýká s interní opozicí a vzbuzuje neklid. Tato právě probíhající reforma by neměla skončit dříve než v roce 2016. Konec pontifikátu Benedikta XVI. odhalil šíři intrik, karierismu a machinací za papežovými zády.

Re: prosba

(farnost Velhartice, 28. 12. 2014 1:47)

Vážený pane Parmský.
Děkuji za upozornění na zajímavý článek. Našla jsem si ho v plném znění na rádiu Vaticana.
Odkaz na něj na webové stránky velhartické farnosti zkonzultuji s p. farářem.
Jen asi dobře nerozumím Vaší připomínce, čím se to "týká naší farnosti". Máte na mysli něco konkrétního? Děkuji za vysvětlení.
Přeji pěkné a požehnané dny.
Rybářová Simona

pokračování

(J.Parmský, 27. 12. 2014 11:11)
15 nemocí kurie podle papeže Františka:1) považovat se za nesmrtelného, nedotknutelného nebo nepostradatelného (komplex vyvolených, narcismus)

2) hyperaktivita, pracovat nadmíru

3) duchovně nebo mentálně „zkamenět“, ztráta lidské vnímavosti, schovávání se za lejstry

4) nadmíru plánovat (spoléhat se na dokonalé plány jako účetní)

5) pracovat ve zmatku bez koordinace (orchestr, který vyluzuje neladné tóny)

6) duchovní Alzheimer (postihuje ty, kdo zapomněli na Pána. Nezávisí na Něm, ale na svých mániích)

7) poddat se rivalitě nebo touze po prázdné slávě (barva šatů a odznaky cti jsou pro ně v životě to hlavní)

8) existenciální schizofrenie (vést dvojí život pro naplnění vlastní duchovní prázdnoty. Často postihuje ty, kdo odešli z pastorace k úředničině)

9) terorismus pomluv a řečí

10) kariérismus a prospěchářství (prokazování cti lidem a nikoli Bohu, z touhy po kariéře)

11) lhostejnost k druhým (potěšení z pádu druhého)

12) tvář jak na pohřbu (pesimismus, arogance k druhým lidem)

13) touha po stále větším materiálním majetku (hromadění obtěžuje a zpomaluje cestu)

14) vytváření „uzavřených kruhů“, které chtějí být silnější než celek, Tělo církve.

15) touha po prestiži a moci (pomlouváním nebo diskreditací druhých)

janouskovalludmila@seznam.cz

(janouskova z plzně, 31. 10. 2014 12:27)

včera jsem četla hezké dušičkové rzjímání p.ryškové...nedalo by se přeposlat? četla jsem ho na vývěsce kostela ve Velharticích a nebylo to poprvé,co se mi povídání i nástěnka líbily....díky zdraví janousková

Re: janouskovalludmila@seznam.cz

(Vývěska u kostela, 4. 11. 2014 22:20)

Vážená paní Janoušková.
Moc mile jste mě potěšila tím, že jste ocenila "povídání" na vývěsce u kostela, která jsou součástí rozpisu bohoslužeb. Přeposlat by to určitě šlo, ale aktuální rozpis si můžete každý týden stáhnout na těchto webových stránkách v rubrice "bohoslužby".
Přeji Vám pohodový a pokojný dušičkový čas...
Rybářová Simona, správce webových stránek