Jdi na obsah Jdi na menu
 

Cena jediné mše svaté

 

1--317-.jpg 

 

CENA JEDINÉ MŠE SVATÉ

 

Jediná Mše svatá, kterou slavíš zaživa, ti prospěje daleko víc, než mnoho mší svatých, obětovaných za tebe až po tvé smrti.

Při každé mši svaté jsi přítomen kněžského požehnání, které Bůh v nebi potvrzuje a které ti prospívá jak k časnému tak i k věčnému dobru.

Při každé mši svaté klečíš mezi množstvím andělů, kteří jsou s tebou přítomni a v nejhlubší úctě se klaní Kristu Pánu zpřítomňujícímu se v této oběti a tak svou úctou doplňují to, co chybí tvé úctě hodné této oběti.

 . . . . . . . . . .

 Zbožným slavením mše svaté oslavuješ člověčenství Ježíše Krista, zvláště jeho utrpení a smrt.

 

 Zbožným slavením mše svaté získáváš účast na nekonečných zásluhách Ježíše Krista, získaných zvláště Jeho umučením a přebolestnou smrtí.

 

Zbožným slavením mše svaté ti Kristus Pán také mocně doplňuje to, co bylo způsobeno tvou nedbalostí nebo zanedbáním dobrého.

 

Zbožným slavením mše svaté ti Pán Bůh promíjí také některé všední hříchy pro pravou lítost probuzenou zbožnou účastí na mši svaté.

 

Zbožným slavením mše svaté můžeš být zachráněn od mnoha úkladů, nebezpečí a neštěstí, které by tě jinak stihly.

 

Každou mší svatou zbožně slavenou získáváš pro věčnost nový stupeň slávy.

 

Ve chvíli smrti každá mše svatá, kterou jsi zbožně slavil, ti bude tou největší útěchou.

 

Každá mše svatá, které jsi se zbožně zúčastnil ti bude na soudu Božím nejmocnější prosbou o milost a o milosrdenství.

 

Každé zbožné slavení mše svaté zkracuje tvoje časné tresty za hříchy jak už zde na zemi, tak také i v očistci.

 

Zbožnou účastí na mši svaté (tj. účastnit se i svatého přijímání) získáváš duším v očistci nesmírnou úlevu a útěchu.

 

* * * * *

Kdykoliv slavíš mši svatou, kromě  jiných úmyslů, obětuj ji také ke cti toho světce nebo světice, jehož památku církev svatá toho dne oslavuje.

Účastníš-li se zbožně mše svaté a obětuješ-li ji ke cti některého svatého nebo anděla Božího, a děkuješ při tom Bohu za milosti jemu udělené, působíš mu tím radost a získáváš si jeho oblibu a zvláštní ochranu.

 
 

Poslední fotografieStatistiky

Online: 2
Celkem: 429621
Měsíc: 11234
Den: 311